Adana Nüfusunda Dramatik Düşüş

Adana`nın nüfusu artış oranında Türkiye ortalamasına göre dramatik bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Adana`nın yıllık nüfus artışı 2016 yılında binde 8.4, 2017 yılında binde 6.7 olarak gerçekleşirken 2018 yılında ise bu rakam binde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Türkiye genelinde nüfus artış oranları ise 2016 yılında binde 13.5, 2017 yılında binde 12.4, 2018 yılında ise 14.7 olarak gerçekleşti.

Nüfus yoğunluğu bakımından ise kilometrekare hesabına göre 2016-2017-2018 yıllarında Türkiye ortalaması 105 kişi iken, Adana`dan bu oran 159 kişi olarak kayıtlara geçti.

ADANA'NIN NÜFUS ARTIŞINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ « Adana Güney Haber

Bir önceki yıla göre nüfus değişim oranlarında da Adana`da düşüş, Mersin`de ise yükseliş dikkat çekiyor. 2017`de Mersin`de binde 20.1 Adana`da binde 14.8 olarak görülen oran 2018 yılında Mersin`de binde 20.5 iken Adana`da binde 3.7 olarak gerçekleşiyor. Buna göre Adana 2018 yılında binde 51.7 göç alırken binde 70.6 de göç vermiş görünüyor.

Eğitimli nüfus Adana`dan gidiyor

Kayıtlara göre 2018 yılında Adana`dan göç edenlerin büyük bölümü eğitimli kitleden oluşuyor. Buna göre Adana`dan göç edenlerin 798`i okuma yazma bilmiyor, 3 bin 823`ü okul bitirmemiş, 5 bin 121 kişi ilkokul, 4 bin 186`sı ortaokul, 13 bin 897`si lise, 14 bin 172`si yüksek okul bin 2287`si de yüksek lisans seviyesinde.

Aynı dönemde Adana`ya göç edenlerin 798`i okuma yazma bilmiyor, 3 bin 823`u okuma biliyor ama okul bitirmemiş, 4 bin 186 sı ilkokul, 3 bin 519`u ortaokul, 13 bin 897`si lise, 14 bin 472`si üniversite bin 228`si yüksek lisans, 112`si doktora seviyesinde kişilerden oluşuyor.

Doğum hızı Türkiye genelinde 2016 yılında 16.6, 2017 yılında 16.1, 2018 yılında 15.3 olarak gerçekleşirken Adana`da bu sayı 2016 yılında 17.4, 2017 yılında 16.9, 2018 yılında ise 15.9 olarak kayıtlara geçti.

Ortalama evlenme yaşı Türkiye genelinde damat 27, gelin 24 iken bu oran Adana`da da aynı seviyelerde seyrediyor. Boşanma hızı ise Türkiye genelinde binde 1.60 iken Adana`da ise binde 1.8 olarak görülüyor.

Leave a Comment